Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV

Biyografi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Profesör olarak görev yapmaktadır Master ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden almış olan Oktav, Turkey in the 21st Century Quest for a New Foreign Policy, Routledge, 2011 Limits of Relations with the West: Turkey Syria and Iran, The Changing Dynamics of the Arab Gulf and Saudi Arabia-US-Iran Relations, Beta, İstanbul, 2011 başlıklı kitapların yazarıdır.
Ayrıca, Violent Non-State Actors and Syrian Civil War The ISIS and YPG Cases, (Springer, 2018), GCC-Turkey Relations: Dawn of a New Era, (GRC Press in Cambridge, Cambridge, 2015), 2000’Lİ YILLARDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI: Fırsatlar, Riskler ve Krizler başlıklı kitapların editörlüğünü yapmıştır. Oktav’ın pek çok kitapta yazmış olduğu bölümlerden bazıları ise sırasıyla aşağıdaki gibidir. “The Syrian Uprising and Turkey-Syria Quasi Alliance: A View from Turkey”, Turkey-Syria Relations Between Enmity and Amity, ed. Raymond Hinnebusch & Özlem Tür, Aldershot, Burlington: Ashgate, 2013, “Minority Protection: A Thorny Issue in Turkish-EU Relations,” Human security in Turkey; challenges for the 21st century. (Security and conflict management), ed. Alpaslan Özerdem & Fusun Özerdem, Routledge, 2013. and “The Gulf States and Iran: A Turkish Perspective”, Middle East Policy, Vol. XVIII, No. 2, Summer 2011. Türk Dış Politikası, Ortadoğu, Amerikan Dış Politikası, Çatışma Çözümleri gibi konularda ders veren Oktav, YÖK bursuyla İngiltere, Cambridge Üniversitesi’nde ve TUBİTAK bursuyla İskoçya, St Andrews Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Prof. Dr. Berdal Aral

Biyografi

1994 yılında “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) başlıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Berdal Aral’ın, hem verdiği dersler, hem de yaptığı çalışmalar özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşmıştır. Kendisinin Türkçe olarak kaleme aldığı üç kitap çalışması vardır: “Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı” (1999), “Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar” (2010), ve “Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme: BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası” (2016). Ayrıca, Türkçe ve İngilizce olarak hem yukarıda sözü edilen konularda, hem de İslam dünyasının bütünleşme meseleleri ile Türkiye’nin dış politikası alanında yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri vardır. Kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Halil Kürşad Aslan

Biyografi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ankara/TÜRKiYE) 1994 yılı mezunudur. Kent State Üniversitesi bünyesinde (Ohio/ABD) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2011
Daha önce görev yaptığı yerler: Ohio-Kent State Üniversitesi (Okutman 2007-2010), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Yar. Doç. Dr. 2011-2015).
Araştırma alanları: Uluslararası Politik Ekonomi, Dış Politika, Karşılaştırmalı Ekonomik ve Siyasi Kalkınma, Araştırma Yöntemleri, Avrasya Siyaseti

Yrd. Doç. Dr. Barış ERTEM

Biyografi

1980 yılında doğan Barış Ertem, lisans derecesini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi’nden aldıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. 2006 yılında bu üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi alan Ertem, 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki görevine başladı. 2009 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde doktora öğrenimine başladı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümü’nden 2012 yılında doktora derecesini aldı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Dr. Barış Ertem’in, Türkiye Cumhuriyeti siyasî tarihi, diplomasi tarihi, asker-sivil ilişkileri, askerî müdahaleler ve tek parti dönemi ile ilgili yayımlanmış röportaj, bilimsel makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Dr. Turgay Şafak

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Liseyi İskenderun’da bitirdikten sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde tamamladı.  Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli kurumlarda kütüphaneci olarak çalıştı. Boğaziçi ve İstanbul Şehir Üniversitelerinde Farsça dersleri verdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. 2016-2018 yılları arasında Tahran’da Yunus Emre Enstitüsü müdürü olarak görev yapmıştır.

Farsça klasik ve modern metinlerden çeşitli çevirileri mevcuttur.

Xu Jie

Biyografi

Xu Jie, Çin’in Heilongjiang eyaletinde Qiqihar Üniversitesi Japon Dili bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur.

2003 – 2016 yılları arasında Çin’de çeşitli otellerde misafir ilişkiler müdürlüğü pozisyonlarında çalışan Xujie, iyi derece İngilizce, Japonca, ve Korece bilmektedir.

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’nda ise 2017 Eylül ayından beri Çince dersleri vermektedir.

Doç. Dr. Selman Öğüt

Biyografi

1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009 – 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. BM Güvenlik Konseyi’nin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu adlı kitapların yazarı olan Öğüt’ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri vardır.

2005 – 2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya’nın Trier Üniversitesi’ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya’da bulunan Bonn Üniversitesi’nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economics’e gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu’nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2015 yılından beri TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü’nü sürdürmektedir.

Muhammad Abbas Bassam

Biyografi

05 Mayıs 1990 yılında Pakistan’ın Pakpattan şehrinde doğdu.

İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Bölümü’nde lisansüstü eğitimini alarak 2017 yılında mezun olan Muhammad Abbas Bassam, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü’nde doktora yapmaktadır. Arapça, İngilizce, Türkçe, Urduca dillerini bilmektedir.

Öğrenim hayatı boyunca birçok il gezen Abbas Bassam, ilköğrenimine Pakpattan’da başlamıştır. Daha sonra Sind bölgesindeki Sanghar şehrindeki Pervanşal Lise’sinden 2005’te mezun oldu. Lise’yi bitirdikten sonra Lahor’da dini eğitimler veren bir medresede 4 yıllık eğitimi tamamladı. 2010’da İslamabat’ta Uluslarası İslam Üniversitesi’nde İslami İlimler alanında eğitime başladı, lisans diplomasını 2013’te almaya hak kazandı. 2013’te Türkiye Burslarını kazanarak İstanbul Üniversitesi’nde burslu olarak önce 1(bir) yıl Türkçe dil eğitimi sonrasında İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Bölümü’nde lisansüstü eğitimini alarak 2017 yılında mezun oldu.

Abbas Bassam, 2013 Nisan ayından 2013 Eylül ayına kadar Pakistan’ın Lahor şehrinde siyer alanında Dar-ul Maarif (Araştırma Merkezi)’te araştırmacı olarak görev yaptı. Türkiye Burslarını kazanınca görevi bıraktı.

2007’de Karaçi’de yayımlanan Mecellet-ül Rahmaniya dergisinde ihlas konulu makalesini yazdı. Dar-ul Maarif Siyer Atlası’nda Efendimizin(sav) Habeşistan’a Hicreti, Hz. Hatice (ranha)’nın vefatı, Ebu Talib’in vefatı, Efendimizin(sav) Taif Seferi adında daha yayınlanmamış yazıları bulunmaktadır. Türkiye’de Urdu Dili Edebiyatı’nda okuyan öğrencilerin faydalanması için kolay hikâye metinleri tercüme projesi devam etmektedir. Bunun yanında Pakistan’da çok satan romanları Türkçe’ye tercüme projesi bulunmaktadır.

Abdurrezzak Matani

Biyografi

Abdurrezzak Matani Filistin’de doğmuştur. 2006 yılında Ben-Gurion Üniversitesi Arkeoloji ve İbranice Dili bölümünden mezun olmuştur. 2008-2015 yılları arası lisede tarih öğretmenliği yapmıştır. Matani, 2012-2015 yılları arası ayrıca İslami Arkeoloji Merkezi’nin yöneticiliğini üstlenmiştir. 2013 yılında Hayfa Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanmıştır. 2014 yılında Ben-Gurion Üniversitesi’nde başladığı doktora programına, 2016 yılında İstanbul’a gelerek Marmara Üniversitesi’nde devam etmektedir.

2010-2014 yılları arasında birçok telif esere imza atan Matani, akademik çalışmalarına katkı yapması için birçok arkeolojik kazıya ve araştırmaya katılmıştır. Çok iyi derecede Arapça, İngilizce ve İbranice bilen hoca evli ve bir çocuk babasıdır.

İran-Tahran

İmam Hasan Askar Cami
İmam Hasan Askar Cami

İmam Hasan Askar Cami
İmam Hasan Askar Cami

İmam Hasan Askar Cami
İmam Hasan Askar Cami

İsfahan Vank Kilisesi
İsfahan Vank Kilisesi

İsfahan Vank Kilisesi
İsfahan Vank Kilisesi

İsfahan Vank Kilisesi
İsfahan Vank Kilisesi

Milad Tower
Milad Tower

İran’ın başkenti Tahran’ın simgesi konumunda bulunan Milad Kulesi, 435 metre yüksekli ile dünyanın en yüksek dördüncü gökdeleni. 2000'de yapımına başlanan Milad Kulesi 2007'de tamamlandı ve bir yıl sonra hizmete açıldı. Şehre gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği Milad Kulesi’ne asansörle neredeyse saniyeler içinde çıkılıyor. 435 metrelik yükseklikten görünen Elbruz Dağları’nın eteklerindeki Tahran manzarası ise eşsiz.

İran’ın başkenti Tahran’ın simgesi konumunda bulunan Milad Kulesi, 435 metre yüksekli ile dünyanın en yüksek dördüncü gökdeleni. 2000'de yapımına başlanan Milad Kulesi 2007'de tamamlandı ve bir yıl sonra hizmete açıldı. Şehre gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği Milad Kulesi’ne asansörle neredeyse saniyeler içinde çıkılıyor. 435 metrelik yükseklikten görünen Elbruz Dağları’nın eteklerindeki Tahran manzarası ise eşsiz.

Tahran Büyükelçilik
Tahran Büyükelçilik

Tahran Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yardımcısını ziyaret

Tahran Büyükelçiliğinde Büyükelçi Yardımcısını ziyaret

İran Tahran AA
İran Tahran AA

Anadolu Ajansı İran Temsilcisi Melih Ahıskalı ile görüşme

Anadolu Ajansı İran Temsilcisi Melih Ahıskalı ile görüşme

İran Tahran AA
İran Tahran AA

Anadolu Ajansı İran Temsilcisi Melih Ahıskalı ile görüşme

Anadolu Ajansı İran Temsilcisi Melih Ahıskalı ile görüşme

Alamut Kalesi
Alamut Kalesi

Alamut Kalesi, Alamut Devleti'nin merkezi olarak sarp dağların tepesine yaptırılan bir kaledir. Hasan Sabbah'ın önderliğini yaptığı, fedailerine sahte bir cennet vaadiyle kendi Haşhaşilik öğretisini yaydığı, tarihte Belde't-ûl'İkbâl adıyla şöhrete kavuşan Elemûtlar Devleti'in karargahı ve başkenti niteliğinde hizmet vermiş olan bir yerleşim birimidir.

Alamut Kalesi, Alamut Devleti'nin merkezi olarak sarp dağların tepesine yaptırılan bir kaledir. Hasan Sabbah'ın önderliğini yaptığı, fedailerine sahte bir cennet vaadiyle kendi Haşhaşilik öğretisini yaydığı, tarihte Belde't-ûl'İkbâl adıyla şöhrete kavuşan Elemûtlar Devleti'in karargahı ve başkenti niteliğinde hizmet vermiş olan bir yerleşim birimidir.

İran Tahran Humeyni'nin Kumdaki Evi
İran Tahran Humeyni'nin Kumdaki Evi

İran Tahran Humeyni Turbesi
İran Tahran Humeyni Turbesi