Abdullah Zerrar Cengiz

Biyografi

01.09.1972 Eyüp/İstanbul Doğumlu. Aslen Erzincanlı.

Eyüp İHL’nden Ortaokulu, Tekirdağ İHL’nden Liseyi bitirdi. (1991)

Pakistan, Uluslararası İslâm Üniversitesi, Şeriat ve Hukuk Fakültesi (Şeref Diploması) ve Genel Bilimler Fakültesinden mezun oldu. (1999)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun oldu.

Marmara FM’de 1 yıl, Pakistan Devlet Radyosunda 3 yıl Program Yapımcılığı ve Sunuculuğu yaptı. (1994-1999)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünde 3,5 yıl Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak görev yaptı. (1999-2003)

Ulusal ve Uluslararası çeşitli firmalarda İhracat Müdürü ve Genel Müdür Yrd. olarak 11 yıl hizmet verdi.

Darulhikme Derneğini Kurdu. Rıhle Kitap ve Rıhle Dergisinde Yazı İşleri Müdürlüğü ve üst düzey yöneticilik yaptı.

Türkiye Dergi Editörleri ve  Genel Yayın Yönetmenleri Birliği TÜRDEB Başkanlığı Yaptı.

Türkiye’de ilk kez Türkiye Dergi Fuarı Fikrini ortaya attı ve TÜRDEB Üyeleriyle birlikte 1. Türkiye Dergi Fuarı Organizasyonunu gerçekleştirdi.

TRT Arapça da, 5 yıl Dünya Gündeminden Gazete Başlıkları Sabah Programı Koordinatörü olarak görev yaptı.

PAMDER Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği Başkan Vekilliği

İlim Yayma Cemiyeti Avcılar İlçe Başkanlığı

GASAM Güney Asya Stratejik araştırmalar Merkezi Proje ve Uzman Koordinatörlüğü

Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Platformu Derneği’nde İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Yurtdışı Mezunları Teşkilatlanma Başkanı ve Pakistan Üniversiteleri Mezunları Temsilciliği

TUGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı “Hindistan” Uzmanı Eğitmenliği başta olmak üzere birçok STK da gönüllü çalışmalara katılmaktadır.

Çok iyi derecede Arapça, İngilizce ve orta derecede Urduca & Hintçe kısmen Farsça bilen Abdullah Zerrar’ın Güney Asya üzerine yazdığı makalelerin yanı sıra İngilizce ve Arapçadan yayımlanmış kitap çevirileri bulunmaktadır.

Avrupa ve ABD kıtaları hariç Kırkın üzerinde ülke ziyaretinde bulunan Abdullah Zerrar halen Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmenliğinde Baş Muhabir olarak görev yapmaktadır.

 

Doç. Dr. Ali SATAN

Biyografi

1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Atatürk İlke ve İnkılapları Ana Bilim Dalında, “ Türk İnkılaplarının İngiltere Basınına Yansıması” teziyle Yüksek lisans ve Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim dalında, “Halifeliğin Kaldırılışı” teziyle doktorasını tamamladı. İki yıl Londra’da kütüphane ve arşiv çalışmaları yapan Ali Satan 2012 yılında doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesidir. Ali Satan; Türk ve İngiliz Belgelerinde Halifeliğin Kaldırılışı, Son Halife Abdülmecid Efendi, İstanbul’un Son Yüz Yılı, Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları (1955-1983) (Erdoğan Şentürk ile), 100 Soruda Birinci Dünya Savaşı, 100 Soruda Çanakkale Muharebeleri (Prof.Dr.Zekeriya Kurşun ile) kitaplarını yazmıştır. Ayrıca İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye 1920-1926 (6 cilt), Irak’ta İngiliz İşgal Yönetimi 1914-18, Milli Tarihin İnşası (Prof.Dr. Ahmet Şimşek ile), Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri (Prof.Dr. Necdet Öztürk ile) ve Modern Türkiye Tarihi (Prof.Dr. Süleyman Beyoğlu ile) kitaplarını da derlemiştir. 2003 yılında Türk Savaş Esirlerinin konu edildiği Bekle Beni Vatan, 2008 Yılında TRT’de Dünden Yarına Kıbrıs (7 Bölüm), 2013’te Osmanlı’da Ulaşım (8 Bölüm) belgesellerinin metin yazarlığı ve danışmanlığını yapan Ali Satan, TRT İstanbul Radyo ve Televizyonlarında tarih programları hazırlayıp sunmuştur.
Ali Satan, Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş ve Cumhuriyet dönemi siyasi ve sosyal tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Radkevic TATSİANA

Biyografi

1981 yılında Belarus Cumhuriyeti başkenti Minsk şehrinde doğan Tatsiana, 2003 yılında Belarus Devlet Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Uluslararası Ekonomi-Coğrafya ve Turizm İşletmeciliği bölümünü “Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerin Ekonomi ve Turizm Açısından Potansiyeli” konulu tez savunması ile bitirmiştir.

2003 ile 2005 yıllar arasında çeşitli turizm acentelerde çalışıp Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye turizm potansiyelini geliştirmiştir. 2006 yılında “TurPress Panorama” şirketinde Genel Müdür asistanlığını yapan Tatsiana, 2008 – 2011 yıllarında “Adriyatik Turizm” şirketinde Finans departmanında görev almıştır.

2014 yılından beri Rusça öğretmenliği yapmakta olan Tatsiana 2017 yılından beri TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı’nda Rusça eğitimi vermektedir.

Anadilleri Rusça ve Belarusça olan Tatsiana, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu

Biyografi

1978’de Rusya Federasyonu’nun Ulyanovsk şehrinde doğdu. 2001’de Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisansını, 2003’te “Altın Orda – İlhanlı Münasebetleri” başlıklı tezle yüksek lisansını ve 2008’de “Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi” başlıklı tezle doktorasını tamamladı. 2012’de doçent, 2017’de profesör oldu. Rusça, İngilizce, Farsça ve çeşitli Slav ve Türk lehçelerini bilen Kemaloğlu, 2004-2008 yılları arasında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’nde Rusya-Ukrayna Masası’nda görev yaptı. 2009-2012 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı Ermeni Araştırmaları Grubu’nun projesi çerçevesinde TC Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu’nda çalıştı. 2009-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Orta Doğu Stratejik Araştırmaları Merkezi (ORSAM)’nde
Avrasya Danışmanı olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında Kemaloğlu, TC Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu’na üye seçildi. Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu’nun çalışmalarının büyük bir kısmı, Altın Orda, Tatar hanlıkları, Rusya tarihi, Türk-Rus münasebetleri ve günümüz Avrasya coğrafyasındaki güncel gelişmeler ile ilgilidir. Telif, çeviri ve edit olmak üzere kırka yakın kitap çalışması yayımlanmıştır. Hakemli dergilerle popüler siyaset ve tarih içerikli dergilerde çok sayıda
makalesi yayımlanmıştır. Altın Orda’ya dair çalışmaları, Türkiye’de konuyla ilgili önemli boşluğu doldurmuştur. İlyas Kemaloğlu, Ötemiş Hacı’nın Çengiznamesi, Velyaminov Zernov’un Kırım hanlarına ait yarlıklarını, Altın Orda hanlarının yarlıklarını, Galstyan’ın Moğollara dair Ermeni kaynaklarını da Türkçeye kazandırarak Türkiye’de Altın Orda ve Hanlıklar Tarihi araştırmalarına önemli katkıda bulundu. Kazan’da faaliyet gösteren Altın Orda Araştırmaları Merkezi danışmanlığı yapan Kemaloğlu, aynı zamanda merkezin çıkarttığı Golden Horde Review adlı derginin yayın kurulu üyesidir. 2011’de Altın Orda ve Rusya: Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi (Ötüken Yayınları, 2009) adlı çalışması, Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Kemaloğlu’nun Türkçeye kazandırdığı ana kaynakların başında yine farklı dönemlerde Osmanlı’ya gelen Rus diplomatlarının elçilik rapor ve hatıraları gelmektedir. Bu eserler, özellikle Osmanlı-Rus tarihinin araştırılması açısından önem arz eden kaynaklardır. Yine Türk Tarih Kurumu’ndaki görevi sırasında Kemaloğlu, Ermeni meselesine dair Rus arşiv belgelerini Türkçeye tercüme ederek Türk araştırmacıların istifadesine sundu. 2014 yılında çekilen ve yedi dile tercüme edilen 13 bölümlük Türkler belgeselinin metin yazarlığı ve danışmanlığını yaptı.

Alexander Goshin

Biyografi

Alexandr Goshin 1974’de Kazakistan Almati şehrinde doğdu. 1989’de Rusça orta okulu, 1993’te AIT Rusça koleji tamamladı.  “Yeni Hayat” hayır kurumunda insani ilişkiler bölümünde dil danışmanı olarak Kazakistan’da çalıştı. 2008’de Türkiye’ye gelerek Ankara Üniversitesi Tömer dil kursları bitirdi. Ana dili Rusça olan öğretmeni olarak Rusça dersleri verdi. 2014’de Moskova Ulusarası Dil Merkezinde “yabancılar için Rusça” sertifikalı uzman oldu. Yabancı dil olarak Rus dili öğretiminde büyük deneyime sahiptir.

Semih Recep TOPUZ

Biyografi

20.01.1992′ de İstanbul’ da doğdu. İlk ve ortaokulu Bağcılar Gazi Osmanpaşa İ.Ö.O okudu. Ortaokuldan mezun olduktan sonra Güneşli Tevhit Kur’an Kursun’ da Hafızlık yaptı. Bu süre zarfında lise eğitimini dışardan tamamladı. Üniversite eğitimine açıköğretim den İlahiyat bölümüne başlayarak devam etti. Aynı zamanda İslami İlimler Okumak için Daru’l-ilim İslami İlimler Eğitim Akademisine başladı. 2013 yılında açıköğretim ilahiyattan mezun oldu.
2014 yılında Daru’l-ilim Akademisinden mezun oldu. Şuan; Eğitim hayatına Elazığ Fırat Üniversitesi İlitam öğrencisi olarak devam ediyor. Daru’l- ilim Akademisi bünyesinde olan Arnavutköy şubesinde çalışıyor.

İsmail SİPAHİ

Biyografi

1991 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu‘nda okudu. Daha sonra
3 yıl Kur’an kursu eğitimi ile birlikte liseyi bitirdi. 2009 yılında Dar’ul İlim İslami İlimler Merkezi’nin ilk
öğrenci grubunda yer aldı. Burada Arapça ve İslami İlimler eğitimi aldı. Dar’ul İlim’in ilk mezunu olarak
önce Bağcılar/Güneşli’de sonrasında Arnavutköy ilçesinde görev yaptı ve hâlen Arnavutköy’de görev
yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte 3 yıl İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yaptı.
Dar’ul İlim tarafından çıkartılan İlim dergisinde yazı yazmaya devam ediyor. İlahiyat mezunu ve
Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi.

İdris KAYA

Biyografi

1989 da Van’ın Erciş ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Ercişte tamamladıktan sonra hafızlık eğitimi
için 2003’te istanbula geldi. 2006 da Hafızlık eğitimini Bağcılar Kirazlı Kuran Kursu’nda tamamladı. 1
yıl aradan sonra 2 yıl arapça eğitimi aldı . 2009 da Darulilim islami ilimler  eğitim akademisinde 4 yıl
süren arapça alet ve islami ilimler eğitimi aldı. Aynı anda açıktan “zeytinburnu imam hatip anadolu
lisesi” ni tamamladı.2013te Darulilim islami ilimler eğitim akademisinde göreve başladı. Aynı kurumun
Sultanahmet şubesinde hocalık ve  yöneticilik yapıyor.Anadolu üniversitesi ilahiyat ön lisans mezunu.
Lisans tamamlamasını Uluslararası ilişkiler bölümünden devam ediyor.

Emre YAZICI

Biyografi

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Hafızlık yaptı. Geleneksel medrese eğitimini tamamladı. Hadis ve hadis ilimlerinde ihtisas yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda Dâru’l-İlim İslami ilimler merkezinde İslami İlimlerin değişik alanlarında dersler veriyor.

Ahmet Karagöz

Biyografi

1992 Çankırı’da doğdu.. 2007 yılında ilköğretimi bitirdikten sonra hafızlık eğitimi almak için Yenibosna Merkez Kuran Kursu’na başladı. 2009 yılında hafızlık eğitimini tamamladı. Aynı yıl Dâru’lilim İslami İlimler Akademisi’nde İslami İlimler eğitimine başladı. 2011 yılında AÖF ilahiyat ön lisans programına kayıt yaptırdı. 2013 yılında D’aru’lilim Akademisi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 2016 yılında mezun oldu. Çeşitli ilmî ve edebî dergilerde yazarlık ve yöneticilik faaliyetlerinde bulundu. Çalışmalarına İstanbul Sultanahmet Vakfı’nda eğitimci olarak devam etmektedir