Yazar: Abdullah Zerrar Cengiz

Bu yazıda uluslararası güç mücadelesinin en önemli aktörlerinden ABD ve Çin üzerine yoğunlaşarak ABD’nin Hindistan’a biçtiği role değinip genel bir çerçeve yazısı ortaya koymak niyetindeydim.

Bu minvalde ABD-Çin-Hindistan okumaları üçgeninde dolaşırken daha önceden kaleme alınacak yazılar listesine aldığım ancak fırsat bulamadığım İngiltere-ABD işbirliği neticesinde 21. yüzyılın sömürgecilik hareketlerine ışık tutacak Diego Garcia adası trajedisine bir belgesel filmden yola çıkarak değinmeye  karar verdim.

Afrika takımadaları ülkesi Mauritius, eski sömürgecisi Birleşik Krallık’a karşı toprak ve deniz uyuşmazlıkları konusunda geçen şubat ayında önemli bir hukuk zaferi kazandı.

Uluslararası Adalet Divanının 25 Şubat Pazartesi günü, İngiltere’nin Hint Okyanusu’nda bulunan Çagos Takımadaları’ nı Moritus’a iade etme tavsiye kararı, gözleri ABD’nin ülke sınırları dışındaki en büyük ABD askeri üssünün yer aldığı Diego Garcia adasına çevirdi.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), İngiltere’nin Hint Okyanusu’nda küçük bir takım ada grubu olan Çagos Adaları’nın egemenliği iddiasını reddeden bu tavsiye kararında, İngiltere’nin söz konusu adaları eski Moritus kolonisinden yasadışı yollarla ayırdığına ve İngiltere’nin “mümkün olduğunca hızlı” bir şekilde bu adaların kontrolünü bırakması gerektiği tespitine yer verildi.

Moritus’un Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna 2017’de yaptığı başvuru sonrasında ortaya çıkan bu karar, Afrika’daki İngiliz sömürgeciliğinin son izlerine karşı önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

 

YAZININ TAMAMI (PDF)