Biyografi

Dr. Zekai Kardaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Urdu Dili ve Edebiyatında doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde dersler veren Dr. Zekai Kardaş aynı zamanda İstanbul Üniversitesinin düzenlediği İÜYÖS sınavının Güney Asya Koordinatörlüğünü yapmaktadır. Bu vesileyle her yıl, Afganistan, Pakistan, Hindistan, İran, Malezya, Endonezya, Çin ve Güney Kore’de bu sınavın organizasyonunu yapmaktadır.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatından mezun olduktan sonra Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde “Kasım b. Ahmed-i Koncâ-î’nin Fetihnâmesi’nin Tenkîdli Metni” adlı tezini savunarak yapmıştır. Takiben İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatında “Ebu’l Kelam Âzâd ve El-Hilâl Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler” adlı  tezini çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında burslu araştırmacı olarak University of London (SOAS) ve British Library’de tez konusu üzerine araştırmalar yapmak üzere bulunmuştur. 2011 yılında tezini tamamlayarak doktor ünvanı, 2017 yılında ise doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Yurtiçi ve Yurtdışında birçok bilimsel etkinliğe katılan Kardaş, Kolonicilik Sonrası Hint Alt-Kıtası Edebiyatı, Urduca Basın Tarihi, Hindistan Hilafet Hareketi, Hindistan Hicret Hareketi, Modern Dönem Urdu Düz Yazını gibi konular ağırlıklı olmak üzere çeşitli makaleler ve kitaplar yazmıştır.