TÜGVA

TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır.

 

YENİ NESİL VAKIFÇILIK

Yeni nesil gencin enerjisi, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, deneyimini paylaşan ve yaşatan anlayışa sahip vakıfçılık modelidir.

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Nedir?

Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu toplumlarının siyasi yapısı, dış politika karakteri, tarihi ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş liderleri, sanatkârları ve düşünürleri hakkında derin bir birikime sahip bölge uzmanları yetiştirme programıdır.

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı (BYP) temel olarak nitelikli insan gücü oluşturmaya çalışmaktadır. Bu proje, bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıyan; bölgenin dili üzerinden toplumu ve bölge hakkındaki eserleri okuyabilen ve sonucunda da ülkemizin menfaatlerine katkı sağlamayı amaç edinen bürokrat, diplomat ve akademisyenlerin yetişmesini hedeflemektedir.

2015 yılında Çin, Hindistan ve Rusya bölgeleri ile başlayarak bu bölgeler üzerine uzman yetiştirmeyi amaçlayan bu projeye, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 2016 yılında Ortadoğu bölgesini eklenmiştir. Bu noktada Çince, Hintçe, Urduca, Rusça, İbranice ve Farsça bilen İngilizceye de hâkim nitelikli bireyler yetiştirilmektedir.

Programda, haftanın 3 günü (Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi) bölge dilleri eğitimlerinin yanı sıra Yakın Siyasi Tarih, Siyasal Düşünceler Tarihi, İktisat ve Uluslararası Hukuk gibi dersler ile birlikte hadis ve kıraat dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz programda ikinci senelerinden itibaren bölgeleri üzerine bir akademisyen gözetiminde belirli okumalar yaparak, bölge uzmanı olma yolunda ilerlemektedir. Program kapsamında Çin, Hint, Rus ve Ortadoğu toplumlarının tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra siyasi yapıları ve dış politika karakterleri ile söz konusu ülkelerin sosyolojik kodları irdelenerek, ülke tarihlerine yön vermiş liderler, sanatkârlar ve düşünce adamları tahlil edilerek bölge uzmanları yetiştiriliyor.

Türkiye’de verilen dil eğitimlerinin yanı sıra bölge uzmanı adayları her yaz ilgili ülkelerde 2 aylık dil kursuna katılıyor. Adaylar, gittikleri ülkelerde Türkiye’de öğrendikleri dili geliştirirken, aynı zamanda oradaki toplumu tanıyıp kültürlerini de inceleme fırsatına sahip oluyor.

Ayrıca programı başarıyla bitiren bölge uzmanı adayları, ilgili ülkelerde yüksek lisans ve doktora yapıyor. Bunun dışında adaylar, yurtdışı temsilciliklerimizde de staj yapıyor.

VİDEOLAR