Yazar: Birkan Kemal Ertan

1796 yılında İran topraklarında iktidarı ele geçiren Kaçar Hanedanı, bu yıllardan sonra birçok siyasi ve ekonomik sıkıntılar ile baş başa kalmıştır. 19. yüzyıldan sonra sömürgeci devletlerin eline düşen Kaçarlar, sömürge devletlerinin planları arasında mücadele etmek ve kendine yaşam alanı sağlamak için sömürge devletlerine bazı imtiyazlar vermiştir. Söz konusu imtiyazlar Kaçar iktidarı boyunca ülke ekonomisinin zarar görmesine neden olmuştur. Bu makalede söz konusu imtiyazlar arasında Kaçar Hanedanı’nın önemli yöneticilerinden biri olan Nasıreddin Şah’ın döneminde verilen “Reuter İmtiyazları” olarak bilinen imtiyazlar incelenecektir.

YAZININ TAMAMI (PDF)