Yazar: Ahmed Selim Turan

Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra pek çok alanda köklü değişiklikler yaşamıştır. Şüphesiz ki bunların başında da ekonomik alanda yapılan reformlar gelmektedir. Rusya Federasyonu’nun ilk başkanı Boris Yeltsin liderliğinde Rusya’yı Batı’ya entegre etmek amacıyla liberal ekonomik politikalar izlenmeye başlanmıştır. Kamu mallarının özelleştirilmesine dayanan bu politikaların sonucu olarak Rusya’da ekonomik etkisini bugün hala koruyan ve kendilerine “oligark” denilen aşırı zengin bir iş adamı grubu oluşmuştur. Bu makalede Rusya’da oligarkların ortaya çıkmasının nedenleri ele alınmış, onları ekonomik ve siyasi alanda daha da güçlendiren devlet politikalarına değinilmiştir. Ayrıca dönemin en meşhur oligarkları ile ilgili bilgiler verilmiş, ülkedeki siyasi ve ekonomik politikalara nasıl yön verdiklerine de değinilmiştir. Daha sonra 2000 yılında başlayan Vladimir Putin dönemi Rusya’sındaki oligarkların değişen statüleri ele alınmış ve son olarak da güncel durumlarıyla ilgili bilgi verilmiştir.

YAZININ TAMAMI (PDF)