• Tümü
  • Çin
  • Hindistan
  • Ortadoğu
  • Rusya

Kuşak ve Yol Girişimi Çerçevesinde Türk-Çin Ekonomik İlişkileri

Tarihi İpek Yolu, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı’yı birleştiren, üzerinde sadece kıymetli kumaş, baharat ve mücevherin değil, esas olarak insanların ve onlarla birlikte fikir ve düşüncelerin seyahat ettiği, farklı kültürleri bir araya getiren, Çin’den Hint’e,…

Diego Garcia’dan Pekin’e Nüfuz Savaşı

Bu yazıda uluslararası güç mücadelesinin en önemli aktörlerinden ABD ve Çin üzerine yoğunlaşarak ABD’nin Hindistan’a biçtiği role değinip genel bir çerçeve yazısı ortaya koymak niyetindeydim. Bu minvalde ABD-Çin-Hindistan okumaları üçgeninde dolaşırken daha önceden kaleme alınacak…

İran İslam Devriminin Kırkıncı Yılına Panoramik Bir Bakış

İran’da 1979 Şubat’ında gerçekleşen devrimin üzerinden kırk yıl geçti. Kırk yaş geleneksel kültürde olgunlaşma ve kemale erme yaşı olarak kabul edilir. Peki, kırk yılını geride bırakan İran devrimi için bir olgunlaşma ve kemale ermeden bahsetmek…

Rusya Federasyonu Dış Politika Karar Alma Mekanizması

21. yüzyıl küresel sisteminde politik, ekonomik ve askerî dinamiklerin süratle değişmesi, aynı zamanda küresel ve bölgesel güçlerin jeopolitik hedef ve ulusal çıkarlara öncelik tanımaları, uluslararası sistemi kestirilmesi güç bir hâle dönüştürmektedir. Özellikle Soğuk Savaş dönemi…

Rus Dış Politikasinin Rusya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Rusya Federasyonu, Soğuk Savaş sonrası yeni uluslararası siyaset arenasında farklı bir dış politika arayışı içerisindeydi. Bu dönemde büyük ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan Rusya, dış politikada Batı ile…

Ortaya Çıkışından Günümüze Rus Oligarklar

Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra pek çok alanda köklü değişiklikler yaşamıştır. Şüphesiz ki bunların başında da ekonomik alanda yapılan reformlar gelmektedir. Rusya Federasyonu’nun ilk başkanı Boris Yeltsin liderliğinde Rusya’yı Batı’ya entegre etmek amacıyla liberal…

Nisan 2019 Sonrası İsrail’in İşgal Jeopolitikası Nasıl Şekillenecek?

9 Nisan 2019’da gerçekleşen İsrail seçimleri, İsrail’deki sağcı toplumsal tabanın ilgisini çekmeye çalışan siyasetçilerin birbiriyle yarışan vaatlerine sahne oldu. Bunlardan İsrail’deki sağcı kesimin belki de en çok ilgisini çeken vaat, Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’in elli yıldan…

Türk-Rus Münasebetlerinde Yeni Dönem

XXI. yüzyılın başından itibaren hızla gelişen ve adeta “stratejik işbirliği” seviyesine çıkan Türk-Rus münasebetleri, 2015’te yaşanan uçak krizi dolayısıyla büyük zarar gördü.  Kriz sırasında Moskova’nın başlattığı yaptırımlar ve Kremlin’den yapılan sert açıklamalar, aslında gerginliğin kısa…

İsrail’de Neoliberalizmin Seyri: Ekonomik Bağımlılık Olgusuna Bakışın Değişimi Üzerine Bir İnceleme

Kuruluş dönemde devletçi eksende şekillenen İsrail ekonomisi 1985 yılında doruğa ulaşan ekonomik krizin ardından köklü bir değişimden geçmiş ve bunun sonucunda küreselleşme trendine paralel neoliberal politikalar devreye sokulmuştur. Uzun yıllar dış yardıma bağımlı olarak kalkınan…

ABD’deki Yahudi Lobilerinin Analizi: Tarihsel Gelişimi ve Temel Dinamikleri

Günümüz modern devletin karar alma mekanizmaları gün geçtikçe daha çok karmaşıklaşmış ve bu sürece birçok devletdışı farklı etmenin de dahil olmasıyla karmaşık bir yapı haline gelmiştir. Nitekim demokrasinin getirdiği bu karmaşıklaştırılmış ve birçok aktörün de…

Tapınak Hareketlerinin İdeolojik Temelleri ve Artan Popülaritesi

Dindar-Siyonist Yahudilerin benimsediği Yahudilik anlatısında mabet kavramı önemli bir yer tutar.  Öyle ki dini ritüellerin bir kısmı yalnızca mabedin yeniden inşasına dair umudu anlatan dualardan ibarettir. Ancak mabedin Yahudi toplumundaki karşılığı tarihin her döneminde aynı…

Hindistan Dış Politikasında Bağlantısızlar Hareketi ve BRICS

Dünya Savaşının ardından gelişen siyasi gelişmelerle birlikte ABD Ve SSCB haricindeki devletlerin bu iki ülke arasında bir seçim yapması üzerine dayanan bir uluslararası sistem ortaya çıktı. İki bloktan herhangi birine katılmak istemeyen Çin, Hindistan gibi…

Asya – Pasifik Güç Mücadelesinde Hindistan’ın Rolü

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin Asya’da yer alması küresel güç dengelerinin yön değiştirmesine ve büyük güçlerin yeni ittifak arayışlarına girmesine yol açmıştır.  SSCB’nin dağılmasıyla mutlak zafer kazandığını düşünen Batı ve tek süper güç olarak kalan…

İran’da Toprak Reformu ve Sonuçları

Muhammed Rıza Şah 1953 yılında, babasının 1941’de bırakmak zorunda kaldığı yerden yola devam etti. İlk işi devletini ayakta tutan üç temel dayanağı sağlamlaştırmak için kolları sıvamak oldu; bunlar ordu, bürokrasi ve saray patronaj sistemiydi. Ufak…

Nasıreddin Şah Dönemindeki Reuter İmtiyazları

1796 yılında İran topraklarında iktidarı ele geçiren Kaçar Hanedanı, bu yıllardan sonra birçok siyasi ve ekonomik sıkıntılar ile baş başa kalmıştır. 19. yüzyıldan sonra sömürgeci devletlerin eline düşen Kaçarlar, sömürge devletlerinin planları arasında mücadele etmek…

Doğu Çin Denizi’ndeki Hâkimiyet Mücadelesi

Çin Halk Cumhuriyeti yaklaşık 1,397 milyarlık nüfusu, hızlı şekilde büyüyen ekonomisi, ileri düzeydeki teknolojisi ve son yıllarda artan dış diplomasi trafiğiyle süper güç olma yolunda hızla ilerleyen bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 9,6 milyon kilometre…

Çin Afrika’da Ne Arıyor?

Kapılarını dünyaya açtığı günden beri süratli bir ekonomik büyüme ile hatrı sayılır bir güç haline gelen ÇHC ekonomik ,askeri ve siyasi manada dünya üzerinde etkili bir devlet haline geldi.Bu etkisini daha da  artırmak isteyen  Pekin…

Neo-Emperyalizm ve Borç Tuzağı Eleştirileri Çerçevesinde 21. Yüzyılın En Büyük Kalkınma Projesi : Kuşak ve Yol Girişimi

Çin Halk Cumhuriyeti, 2000’li yılların başından itibaren çevresindeki ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde altyapı yatırımları, dış yardım faaliyetleri ve sayısı hızla artan birbirinden bağımsız projeleri ile adından söz ettirmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet…

Rusya Raporu – Ahmed Selim Turan

Rusya Federasyonu, kurulduğu tarihten bu yana, gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerek daha sonra Türkiye Cumhuriyeti döneminde yakın ilişkilerde bulunduğumuz en önemli komsularımızdan biridir. Bu yakın komşuluğun bir sonucu olarak da ilişkilerimiz  dönem dönem iyi dönem…

Rusya Raporu- Abdüsselam Başarır

RUSYA HAKKINDA GEZİ VE GÖZLEM YAZISI Rusya’ya THY uçağı ile geldik. Bizimle aynı uçakta gelen yolcuların çoğu Rus yolculardı. Uçuşumuz 3 saat 20 dk sürdü. Uçak Petersburg Pulkovo havalimanına indiğinde bütün Rus yolcular alkışladı. Geçen…

Rusya Raporu – Ali Emre Özcan

St. Petersburg yaklaşık üç asır önce dönemin “aydınlanmış” hükümdarlarından bizim deyişimizle ‘Deli’ Rusların deyişiyle Büyük Petro tarafından kurulmuş tabiri caizse tam bir Avrupa şehridir. Sanılanın aksine şehrin ismi kurucusu Petro’dan değil on iki havariden biri…

Rusya Raporu – Muhammed Enes Akgün

Yaklaşık 3 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından Peterburg’a indik. Pasaport kontrolünde çok uzun beklettiler. Görevli bayan neden Rusya’ya geldiğimi, nerede kalacağımı, herhangi bir tanıdığım olup olmadığım hakkında uzunca sorular sordu. Rusça konuştuğumuz için nerede öğrendiğimi…

İsrail Raporu – Ozan Dur

Gezi kültür ve Tarih Derlemesi Ben gezi yazısı kaleme almak istiyorum. Çünkü şehirde kendi gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübenin bizden sonra oraya gidecek olan kardeşlere yol göstermesini istiyorum. Bunun içinde özelde Hayfa’nın tarihi kültürü hakkında bahsettikten…

İsrail Raporu – Ahmet Zengin

İsrail Haritası ve Konumu Akdeniz’in doğu kıyısında yer alan İsrail kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suriye, doğuda Ürdün ve Batı Şeria, güneybatıda Mısır ile komşu. Batısında 273km Akdeniz kıyısı ve Gazze Şeridi var. Yüzölçümü 20.770 kilometrekare. Küçük…

İsrail’de Yahudilik ve Diğer Azınlık Dinleri – Abdulkerim Yaprakçı

İsrail Devletinin Kuruluşunda Din ve Laiklik İsrail her ne kadar kendisini dinsiz laik bir devlet olarak tanımlasa da devlet tanımında Yahudi ve demokratik ifadesi yer almaktadır. Buna rağmen devlet kendisini kuruluş evresinde “seküler”, “sosyalist Siyonizm…

İsrail Ekomosi Raporu – Anıl Ulaş Köseoğlu

Giriş Rapor, İsrail'deki ekonomik gidişatın ve ideolojik sapmaların tarihi hakkında bilgi verdikten sonra, İsrail ekonomisini nelerin özel kıldığına dikkat çekmiştir. Raporda İsrail'in mali durumu Türkiye ile karşılaştırmalı olarak veriler desteğiyle sunulmuştur. GENÇ İSRAİL EKONOMİ TARİHİ…

Pakistan Raporu – Yasir İsmail Doğan

GİRİŞ  Urdu dili eğitimi almak ve Pakistan'ı daha yakından görmek amacı ile yaklaşık iki aylık bir süre için Pakistan'ın Lahor kentine gittik. Lahor on milyonun üzerinde nüfusu ile ülkenin diğer şehirlerine nazaran gelişmiş ve canlı…

Pakistan Raporu – Mehmet Ayaydın

2017 yılının Temmuz ayında Bölge Uzmanlığı programı kapsamında Urduca eğitimi almak için Pakistan’ın Lahor şehrine gitmiştim. Pakistan yaklaşık olarak 190 milyonluk nüfusa sahip bir Güney Asya devletidir. Benim gittiğim dönemde hava sıcaklığı ortalama 40 dereceyi…

Pakistan Raporu – Hasan Özcan

5 Temmuz 2017 de başlayan Pakistan seyahatimiz 27 Ağustos 2017 de sona erdi. Bu süre zarfında Pakistan’da çeşitli deneyimlerimiz oldu. Yaklaşık 2 aylık bir süre zarfında Pakistan’ın muhtelif şehirlerinde bulunduk. Bu şehirlerde her kesimden insanın…

Hindistan Raporu – Cihat Aydın

Giriş Bu raporda TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında Hindistan / Pakistan masası öğrencileri olarak Hindistan’da bulunduğumuz iki ay içindeki izlenimlerim ve gözlemlerimin yanı sıra yaptığım okumalarım / araştırmalarım da yer alacak. Raporda Hindistan’ı ekonomik,…

Pakistan Raporu – Aydın Güven

Pakistan (Pakistan İslam Cumhuriyeti),   yaklaşık 194 milyon nüfusla  Güney Asya’da yer alan bir ülkedir. Batısında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin, doğusunda ise Hindistan’ın yer aldığı ülke, nüfus bakımından dünyanın en kalabalık altıncı ülkesidir.  Stratejik bir…

Hindistan’ı Tanımak – Ahmet Sücüllülü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bölge Uzmanı Yetiştirme projesi kapsamında Urduca- Hintçe dil eğitimi almak üzere Hindistan'da bulunduğum yaklaşık iki aylık süre içerisinde büyük tecrübeler elde ettim. Özellikle buradaki toplumu tanıyıp kültürlerini de birebir inceleme ve…

Hindistan Raporu – Ahmet Enes Başkaya

HİNDİSTAN ÜZERİNE Geçtiğimiz iki ay boyunca Bölge Uzmanlığı programı dahilinde Hintçe öğrenme amacıyla yaz kursu için Hindistan’daydım. Bu süre zarfında, devam eden dil eğitiminin yanı sıra kültürel ve turistik ziyaretlerde bulunduk. Aynı ülke içerisinde birbirlerinden…

Büyülü Ülke: Hindistan – Abdülkadir Aksöz

 Genel Giriş 1947 yılında bağımsızlığını kazanan Hindistan, Uzakdoğu Asya’nın en önemli ülkelerinden biridir. Nüfus gücü çok yüksektir. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’dır. Yüzölçümü bakımından ise dünyanın yedinci büyük ülkesidir. Hindistan pek çok farklı etnik…

İran Raporu – Taha Cem Aydın

İran’ı kendim açımdan incelemek gerekirse dini faktörler daha celb edici. Neden ? Öncelikle İran Şia Mezhebine mensup bir devlet ve bu konuda ciddi operasyonları var. İranın coğrafyasınada bakarsak Ortadoğunun en doğusunda kalan büyük bir devlet.…

İran Raporu – Semih Sargın

İran Orta Asya, Hazar Denizi Havzası ve Orta Doğu üçgeninin tam ortasındadır. Bu bölgeyi enerji kaynakları bakımından değerlendirdiğimizde dünyanın ana merkezi ya da dünyayı enerji yönünden besleyen bölge diyebiliriz. Coğrafi konumuna baktığımızda İran sadece doğal…

İran Ekonomisinin Genel Perspektifi, Güncel Durumu ve Türkiye’nin İran ile Ekonomik İşbirliği – Birkan Kemal ERTAN

Özet İran İslam Cumhuriyeti gerek siyasi gerek dini ve gerek ekonomik bakımdan diğer ülkelere nazaran farklı bir yapıya sahiptir. Dışa kapalılığı yani ülke içindeki siyasi,ekonomik ve toplumsal göstergelerin kısmi olarak paylaşılması veya hiç paylaşılmaması İran hakkında bazı…

Çin Enerji Sektörü Genel Görünümü – Muhammed Güven

1. Giriş İkinci dünya savaşından sonra ABD ve İngiltere hegemonyasında kurulan ve mevcut düzende kilit rol oynayan kurumların etkinliği günümüzde her ne kadar azalmış olsa da Birleşmiş Milletler (BM) 1971’e kadar Ana kıta Çin’i temsil…

Çin Raporu – Mehmet Zahit Şimşek

Tarih: Arkeolojik kazı çalışmaları dikkate alındığında çok daha önceki tarihlere ait kültür kalıntıları henüz Çinliliğin bulunmadığı devirlere ait sayıldığından ötürü Çin tarihi milattan önce 2000’lerde başlar. Milâttan önce 1500 yılı dolaylarında Çin’de yazının kullanılmaya başlanmasıyla…

Çin Raporu – Ahmet Masum Aydın

Çin’in Dünya’daki Konumuna Bir Bakış Çin Halk Cumhuriyeti binlerce yıllık bir tarihin mirasçılığını yapan bir devlettir. Çin tarih boyunca Asya’daki en etkin devlet olarak varlığını sürdürdü. Asya’daki diğer milletlerin dilini, dinini, kültürünü ve devlet sistemlerini…

Çin Raporu – Ahmet Eryiğit

Kişisel Deneyimler: BYP yaz programı çerçevesinde Çince öğrenmek Çin kültürünü ve insanını daha yakından tanımak maksadıyla gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 2 aylık Şangay seyahati benim ikinci yurt dışı seyahatim oldu. Bundan 1 yıl öncesine kadar haritada yerini…

Çin Pekin Raporu – Abdullah Tanrıkulu

Bu yazımda Pekin gezimizin en canlı renklere sahip ve doğanın insan yapılarıyla birlikte güzel bir etkileşime girdiği Yazlık Saray’ı anlatacağım. Çincesi ‘’颐和园’’ yani ‘’uyumu koruyan bahçe’’ anlamına gelmektedir. Yaklaşık 3 km2 alanda kurulu olan bu…

Çin Şanghay Raporu – Abdullah Dumangöz

3 Temmuz 2017 Pazartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yolculuğumuza başladık. Emirates Havayolları ile ilk olarak Dubai’ye, oradan Şanghay Pudong Havalimanı’na uçtuk. (Pudond, Asya Kıtası’nın en büyük havalimanı. Şehirde Hongqiao adında bir havalimanı daha var ve…

Pakistan – Abdulkadir Aksöz

Giriş Güneydoğu Asya bölgesinin Müslüman yoğunluklu ülkelerinden biri olan Pakistan, İslam dünyasının en kalabalık üçüncü ülkesi olmasının yanında nükleer güce sahip tek Müslüman ülke olarak dikkat çekmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında bağımsızlığını kazanan…

Belarus Raporu – Murat Kahveciler

Minsk Şehir Yapısı Asırlar önce Minsk bir nehrin yanıbaşında kurulmuş. Bir daire oluşturacak şekilde çeperlere doğru genişlemiştir. Kentleşme hızı çok yüksektir. Buna yönelik barınma ve ulaşım alanında kent çalışmaları 15, 20 sene sonrasına dek planlanmıştır.…

Belarus Raporu – Muhammed Enes Akgün

Coğrafi Konum Beyaz Rusya ya da resmî adıyla Belarus eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa'da yer alan ülkenin komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya Federasyonu ve güneyde Ukrayna'dır. Başkent ve Önemli Şehirler…

Belarus Raporu – Abdülselam Başarı

Öncelikle uçağa ilk bindiğimizde bizi şaşırtan şey pilotun sadece Rusça konuşması oldu. Hiç İngilizce konuşmadı. Ama dönüş yolculuğunda pilot İngilizce de konuştu. Fakat telaffuzu berbattı. İngilizce konuştuğu bile anlaşılmıyordu. Zaten sonradan görecektik ki Belarus'ta İngilizce…

Pakistan Raporu – Mustafa Yeten

Pakistan, çalkantılı siyasetiyle, renkli sosyo-kültürel yapısıyla, her ne kadar az gelişmiş olsa da kendine göre var olan ekonomisiyle ve özellikle askeriyyesiyle Asya Kıtası’nda önemli bir yere sahiptir. Pakistan 1947’de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana sürekli…

Rusya Raporu – Muhammed İsmail Akkaya

Genel olarak Rusya’dan bahsedecek olursak, yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyet ve 17.075.400 kilometrekarelik olan yüzölçümü Kırım’ın da işgal edilmesi ile birlikte 17.098.500’e artarak dünyanın en geniş topraklarına sahip olan devletidir. Rusya aynı zamanda…

Pakistan Raporu – Cihat Aydın

Giriş Bu raporda TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında Hindistan/Pakistan masası öğrencileri olarak Pakistan’da bulunduğumuz bir ay içindeki izlenimlerim ve gözlemlerimin yanı sıra yaptığım okumalarım/araştırmalarım yer alacak. Raporda Pakistan’ı ekonomik, sosyolojik, siyasi olarak ele alıp…

Pakistan Raporu – Ahmet Sücüllülü

Giriş Türkiye Gençlik Vakfı Bölge Uzmanı Yetiştirme projesi kapsamında Urdu dili eğitimi almak için Pakistan'da bulunduğum bir aylık süre içerisinde büyük kazanımlar elde ettim. İstanbul'da 9 aydan bu yana öğrenmeye başladığım Urdu dilini pratik anlamda Pakistan'da geliştirme fırsatına…

Pakistan Raporu – Ahmet Enes Başkaya

Giriş Pakistan ya da resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti iki yüz milyona yakın nüfusu ve geniş coğrafyasıyla Güney Asya’nın önemli bir ülkelerinden biridir. 14 Ağustos 1947 yılında Hindistan’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Pakistan, kurulduğu tarihten günümüze…

Tayvan Raporu – Ahmet Masum Aydın

Tayvan, Çin anakarasının güneydoğusunda Pasifik denizi üzerinde bulunan ve yüz ölçümü yaklaşık Konya kadar olan ada devletidir. Adada yerleşimin binlerce yıla dayandığı tahmin edilsede, günümüzde hala bölgede yaşayan Aborijinlerin yaklaşık 4 bin yıldan beri adada…

Tayvan Raporu – Muhammed Güven

Bu yazımı daha en baştayken bölümlere ayırmam faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Girişinde ; bir yurtdışı tecrübesi sonrasında klasikleşen ‘Türkiye ile karşılaştırdığımızda hayat akışındaki farklılıklar ve ilginç olan şeyler neydi ?’ sorusuyla başlayacağım. Sonrasında tabiki bölge…

Tayvan Raporu – Abdullah Tanrıkulu

Doğu Asya'da Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler'in kuzeyinde bir ada ülkesidir. Başkenti Taipei(台北) olup Çin’e en yakın olan ada ülkesidir. Astropikal iklim görülen ülkenin havası çok sıcak ve nemlidir. Nüfusu 23 milyondur. Tarihi Ülkenin tarihi…