Yazar: Ali Emre Özcan

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Rusya Federasyonu, Soğuk Savaş sonrası yeni uluslararası siyaset arenasında farklı bir dış politika arayışı içerisindeydi. Bu dönemde büyük ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan Rusya, dış politikada Batı ile ekonomik entegrasyonu hedeflemiş, siyasi olarak Batı ile işbirliği geliştirmeye çalışmıştır. Daha sonra salt Batıcı dış politika anlayışı, yerini SSCB mirasını sahiplenmek niyetinde olan daha etkin bir dış politika anlayışına bırakmıştır. Bu amaçla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulmuş ve eski SSCB ülkelerinin Moskova etrafında toplanmaları amaçlanmıştır. Fakat bu dönemde de Batı dünyası ile iyi ilişkiler devam etmiştir. Ancak 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesi, bu iyi ilişkilere vurulan ilk darbe olarak nitelendirilebilir. Daha sonra NATO’nun doğuya doğru genişlemesi ve eski SSCB cumhuriyetlerinde meydana gelen renkli devrimler Rusya ile Batı dünyasının arasını iyice açmıştır. Askerî, siyasi ve ekonomik olarak gücünü toplayan ve böylece bölgesel anlamda ciddi bir güç hâline gelen Rusya, NATO’nun doğuya doğru genişleme politikasına karşı cephe almış ve bu bağlamda askerî ve siyasi anlamda Batı ile çatışmaya başlamıştır. Bu çatışmalara örnek olarak 2008 yılında Güney Osetya’nın bağımsızlığı ilan etmesi ve Gürcistan’ın Güney Osetya’ya askerî olarak müdahale etmesiyle Gürcistan ile Rusya arasında çıkan savaş, 2014 yılında Ukrayna’da uzun süren gösteriler sonucunda Batı yanlısı bir yönetimin başa geçmesinden sonra Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve 2015 yılında Rusya’nın Suriye iç savaşına müdahale etmesi gösterilebilir. Tüm bunlar hiç şüphesiz Rusya’nın ekonomisi üzerinde önemli etki yapmıştır. Ayrıca Rusya, bazı ülkelerin kendisine olan borçlarını ikili ilişkilerini iyileştirmek, bölgesel iş birliği oluşturmak veya ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla silmiştir. Doğal olarak tüm bu politikaların siyasi etkilerinin bulunmasının yanında, Rusya’ya ekonomik etkileri de olmuştur. Bu çalışmada bu olaylar üzerinden, Rus dış politikasının Rusya’nın ekonomisi üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.

 

YAZININ TAMAMI (PDF)