Bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıyan; bölgenin dili üzerinden toplumu ve bölge hakkındaki eserleri okuyabilen ve sonucunda da ülkemizin menfaatlerine katkı sağlamayı amaç edinen bürokratların, diplomatların ve akademisyenlerin yetişmesini hedefleyen 3 yıllık bir programdır.

Programda Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu olmak üzere 4 bölge bulunmaktadır.

Çince, Hintçe, Rusça, Urduca, İbranice, Farsça ve Arapça dil eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası ve Uluslararası Hukuk gibi dersler ile birlikte hadis ve kıraat dersleri verilmektedir.

Türkiye’de verilen dil eğitimlerinin yanı sıra bölge uzmanı adaylarından Türkiye’deki eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar her yaz ilgili ülkelerinde 6 haftalık dil kursuna katılıyorlar. Adaylar, gönderilen ülkelerde Türkiye’de öğrendikleri dili geliştirme fırsatına sahip olurken aynı zamanda oradaki toplumu tanıyıp kültürlerini de inceleme fırsatına sahip oluyor.

Program ücretsizdir. Ayrıca 2. Yıldan itibaren öğrencilerimize aylık burs desteği ile yurt imkânı sağlanmaktadır.

Programı başarıyla bitiren bölge uzmanı adayları gittikleri ülkelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkânına da sahip oluyor. Bunun dışında adaylar, yurt dışı temsilciliklerimizde de staj yapma imkânına sahip olacaklardır.

Programa aşağıdaki kriterlere uygun kişiler katılabilir:
• Program erkek öğrencilere yöneliktir.
• Programa yalnızca T.C. vatandaşları katılabilir.
• Programa katılabilmek için 18 – 25 yaş aralığında olmak gereklidir.
• Programa katılabilmek için İstanbul’da bulunan üniversitelerde lisans eğitimlerine devam ediyor veya yüksek lisans ders dönemine başlıyor olmak gerekmektedir.
• Programa katılmak için örgün lisans eğitimi görüyor olmak gerekmektedir.
• Programa katılabilmek için 1. öğretim öğrencisi olmak gerekmektedir.
• Programa sosyal ve beşerî bilim alanlarından; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, felsefe, ilahiyat, coğrafya, dil bilimleri, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.
• Programa katılabilmek için Arapça veya İngilizce dillerinden en az birini orta düzeyde biliyor olmak gerekmektedir.
• Öğrencilerin programı başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri için lisans ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.
• Adayların sıralaması yapılırken göz önünde bulundurulan şartlar; Üniversite yerleştirme sırası, yapılacak dil sınavından alınan puan ve mülakat puanı.
• IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından alınan puanlar sıralamada artı puan sağlamaktadır.
• Öğrencilerin programın 2. senesine devam edebilmesi için 1. sene sonunda imzalanacak taahhütnameyi kabul ediyor olması gerekmektedir.

Program Başvuru Tarihleri: 20 Ağustos – 28 Eylül 2019
Dil Sınavları: 29 Eylül 2019
Ön Mülakatlar: 30 Eylül – 4 Ekim 2019
Nihai Mülakatlar: 5-6 Ekim 2019
Sonuçların Açıklanması: 11 Ekim 2019