Bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıyan; bölgenin dili üzerinden toplumu ve bölge hakkındaki eserleri okuyabilen ve sonucunda da ülkemizin menfaatlerine katkı sağlamayı amaç edinen bürokratların, diplomatların ve akademisyenlerin yetişmesini hedefleyen 4 yıllık bir programdır.

Programda Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu olmak üzere 4 bölge bulunmaktadır.

Çince, Hintçe, Rusça, Urduca, Hintçe, İbranice ve Farsça dil eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Ayrıca Yakın Siyasi Tarih, Siyasal Düşünceler Tarihi, İktisat ve Uluslararası Hukuk gibi dersler ile birlikte hadis ve kıraat dersleri verilmektedir.

Türkiye’de verilen dil eğitimlerinin yanı sıra bölge uzmanı adayları her yaz ilgili ülkelerinde 2 aylık dil kursuna katılıyorlar. Adaylar, gönderilen ülkelerde Türkiye’de öğrendikleri dili geliştirme fırsatına sahip olurken aynı zamanda oradaki toplumu tanıyıp kültürlerini de inceleme fırsatına sahip oluyor.

Program ücretsizdir. Ayrıca öğrencilere aylık burs desteği sağlanmaktadır.

Programı başarıyla bitiren bölge uzmanı adayları gittikleri ülkelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkânına da sahip oluyor. Bunun dışında adaylar, yurtdışı temsilciliklerimizde de staj yapma imkânına sahip olacaklardır.

Programa aşağıdaki kriterlere uygun kişiler katılabilir:
• Program erkek öğrencilere yöneliktir.
• Programa yalnızca T.C. vatandaşları katılabilir.
• Programa katılabilmek için 18 – 25 yaş aralığında olmak gereklidir.
• Programa katılabilmek için İstanbul’da bulunan üniversitelerin hazırlık, 1 veya 2. sınıfına başlıyor olmak gerekmektedir.
• Programa katılmak için örgün lisans eğitimi görüyor olmak gerekmektedir.
• Programa katılabilmek için 1. öğretim öğrencisi olmak gerekmektedir.
• Programa sosyal ve beşerî bilim alanlarından; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, hukuk, felsefe, ilahiyat, coğrafya, dil bilimleri, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda lisans eğitimi gören öğrenciler katılabilir.
• Programa katılabilmek için Arapça veya İngilizce dillerinden en az birini orta düzeyde biliyor olmak gerekmektedir.
• Öğrencilerin lisans ortalamaları en az 3.00 olması gerekmektedir ve program boyunca bu ortalama kriterini sağlamalıdır.
• Adayların sıralaması yapılırken göz önünde bulundurulan şartlar; LYS yerleştirme sırası, yapılacak dil sınavından alınan puan ve mülakat puanı.
• IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından alınan puanlar sıralamada artı puan sağlamaktadır.
• Programa katılabilmek için öğrencilerin programla ilgili taahhütnameyi kabul ediyor olması gerekir.

Program Başvuru Tarihleri: 06 Ağustos – 21 Eylül 2018
Dil Sınavları: 23 Eylül 2018
Ön Mülakatlar: 25-27 Eylül 2018
Nihai Mülakatlar: 28-30 Eylül 2018
Sonuçların Açıklanması: 8 Ekim 2018