Biyografi

İlkokulu Oltu’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı lisans programını bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde “Ebu’l-Vefâ Muslihuddin Mustafa’nın Farsça Şiirleri” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi, “Abdurrahman Cami ve Türk Edebiyatındaki Etkileri” adlı tezle de doktor unvanını aldı. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı Anabilim Dalında 2014 yılından itibaren öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015-2016 yıllarında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde, 2017-2018 yıllarında Sabancı Üniversitesinde dersler verdi. İstanbul Üniversitesinde Farsça Dilbilgisi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersleri vermektedir. Dilbilim, dilbilgisi, metodoloji, yazma nüshalar ve tenkitli metin neşri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.